środa, 25 stycznia 2012

Forget Jesus

Lawrence Krauss Forget Jesus

Every atom in your body came from a star that exploded. And, the atoms in your left hand probably came from a different star than your right hand. It really is the most poetic thing I know about physics: You are all stardust. You couldn’t be here if stars hadn’t exploded, because the elements - the carbon, nitrogen, oxygen, iron, all the things that matter for evolution and for life - weren’t created at the beginning of time. They were created in the nuclear furnaces of stars, and the only way for them to get into your body is if those stars were kind enough to explode. So, forget Jesus. The stars died so that you could be here today.

Każdy atom twojego ciała pochodzi od gwiazdy, która eksplodowała. I atomy w twojej lewej ręce prawdopodobnie pochodzą z innej gwiazdy niż te w prawej ręce. To jest najbardziej poetycka rzecz jaką wiem na temat fizyki; cały jesteś gwiezdnym pyłem. Nie mógłbyś być tutaj, jeśli gwiazdy by nie eksplodowały, ponieważ pierwiastki - węgiel, azot, tlen, żelazo, wszystkie te rzeczy które są niezbędne dla ewolucji i dla życia - nie zostały stworzone na początku istnienia czasu. Zostały stworzone w nuklearnych piecach gwiazd. Tylko dlatego znalazły się w twoim ciele, ponieważ gwiazdy raczyły być tak miłe i eksplodować. Więc zapomnij o Jezusie. Gwiazdy umierały po to byś mógł być dziś tutaj.

(tłm. Katarzyna Frank)

Brak komentarzy: